Umíš poznat sloveso?

Tak nás zase ve škole čekají slovesa a já už teď vím, že bude problém.

Jaký?

Přece najít ve větě CELÉ sloveso.

Schválně, vložím vám tady krátký text a zkuste si určit správně všechna slovesa. Pokud si nepamatujete, jak poznáte sloveso, zeptejte se „Co dělá?“ Nebo si práskněte krtka a hledejte slovesa.

Jistě jste se mnozí seznámili se Swiftovou pohádkou o Gulliverovi, který se na svých cestách zatoulal do trpasličího království. Víte tedy, jak musel opatrně našlapovat mezi tou drobotinou, když nechtěl nikomu ublížit. Věřte však, že takovými Gullivery se stanete i vy, až si vyjdete do přírody. Nevěřili byste, kolik je při zemi drobné havěti. Chápu, že by vás nikdy ani nenapadlo, jakou zkázu pro nepatrné tvorečky znamená každé vaše šlápnutí. Mnohému ovšem nezabráníte, ale pokud možno na to pamatujte, až se budete procházet po poli, v trávě nebo v lese.

V. Styblík a kol. - Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

Řešení najdete na konci článku. Ještě se ale na něj prosím nedívejte.

Tak.

Já bych vás tady mohla začít oslňovat tím, že slovesa dělíme na plnovýznamová, pomocná nebo i fázová a složitě vám vše vysvětlovat.

Ba ne.

Na 1. stupni stačí s dětmi procvičit fakt, že slovesa jsou jednoduchá a složená.

Mezi jednoduchá slovesa řadíme na 1. stupni všechna slovesa vyjádřená jedním slovem +  slovesa se zvratným zájmenem se, si. (Ano, i když jsou to dvě slova).

sedět = jednoduché sloveso

učit se = jednoduché sloveso

Mezi složená slovesa řadíme na 1. stupni všechna další slovesa vyjádřená více slovy.

Pracoval jsem, budu zpívat, spala by, učili jsme se, jedli bychom, atd.

* Pro zájemce: Zvláštní je 3. osoba jednotného i množného čísla minulého času. On psal, oni psali. Na 1. stupni tento tvar hodnotíme jako jednoduchý, historicky se ale jedná o složený slovesný tvar. On (jest) psal.

Takže v čem je problém?

Ona totiž slovesa jsou často rozkouskovaná po celé větě.

Večer jsme se s rodiči a bráchou dívali na televizi.

Nestačí tedy na známou školní otázku „Co jsme dělali?“ odpovědět jen „dívali,“ ale „dívali jsme se.“

Teď si prosím znovu projděte text a opravte si případné chybičky.

Ještě bychom mohli znát odpověď na jednu otázku.

Jak vznikají složená slovesa?

Určitě si vzpomínáte ze základky na časování sloves. pokud ne, napovím. Já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona.

Složeným se sloveso dívat se stává v v minulém čase, v budoucím čase a v podmiňovacím způsobu.

Učivo o slovesech je obrovské téma a vydalo by na spoustu článků, ještě ke všemu daleko odbornějších, než je ten můj. Ale aby se děti mohly pohnout u sloves dál, musí znát základ základů – poznat správně sloveso.

PS: A teď se můžete podívat na výsledky a zkontrolovat si své řešení.

Jistě jste se mnozí seznámili se Swiftovou pohádkou o Gulliverovi, který se na svých cestách zatoulal do trpasličího království. Víte tedy, jak musel opatrně našlapovat mezi tou drobotinou, když nechtěl nikomu ublížit. Věřte však, že takovými Gullivery se stanete i vy, až si vyjdete do přírody. Nevěřili byste, kolik je při zemi drobné havěti. Chápu, že by vás nikdy ani nenapadlo, jakou zkázu pro nepatrné tvorečky znamená každé vaše šlápnutí. Mnohému ovšem nezabráníte, ale pokud možno na to pamatujte, až se budete procházet po poli, v trávě nebo v lese.

V. Styblík a kol. - Český jazyk pro 5. ročník ZŠ

PS 2: Spoustu hravých úkolů se slovesy, prezentací, videí i on-line her najdete v kurzu Nauč se to s E-učitelkou, který budu otevírat v září.

Myslím, že je na co se těšit.

Autorka ebooků Jak na vzory podstatných jmen, Násobilková jííízda, Logické hádanky a dalších. Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ už 20 let a práci s dětmi miluji. Mé děti škola baví a každý den se do ní těší. Ptáte se proč? Jedním z důvodů určitě je, že proces poznání není pro mé žáčky pouze dril a hrozba písemek - učíme se s respektem k jedinečnosti každého, diskutujeme, nešprtáme se, ale vyvozujeme, používáme spoustu zábavných materiálů, které jsem sama pro děti vymyslela a vyrobila. V mé třídě je v hodinách hluk, ale tvůrčí hluk. Myslím, že tak to má být :) Celý můj příběh se dočtete zde »