Ucelený on-line program pro děti 1. až 5. tříd.

Místo, kde se Vy a Vaše děťátko přestanete obávat toho, co vás zase odpoledne a večer ještě "do školy" čeká. 

TIPNU SI...

 • Upachtěná z práce nebo ze starostí s mladšími dětmi sedáte odpoledne se školáčkem a děláte s ním úkoly.
 • Tomu staršímu vysvětlujete látku, protože to na něj ve škole bylo moc rychlé. A zítra z toho přece "píšou"...
 • S mladším zase trénujete písmenka, číslice, nervy na pochodu, protože vše je pomalé (a křivé :).
 • U staršího musíte vzpomínat, jak vlastně ty vzory byly nebo jak se dělí "dvojciferným".
 • U malinkého školáčka přemýšlíte, jak byste mu pomohla pochopit, co to je sčítání a odčítání.
 • Večer padáte únavou a druhý den se dozvíte, že to ve škole "nedopadlo".

A TAKY VÍM, ŽE...

 • Byste si to zkrátka představovala úplně jinak.
 • Nechcete pořád vzpomínat, jak to všechno bylo.
 • Už nechcete pořád volat mamince spolužáka, jak si to v té škole proboha říkali
 • Také chcete, aby se Váš malý školáček radoval z toho, co nového se učí, a nenervoval se.
 • Chcete mu případně umět pomoci správně.
 • Hlavně potřebujete odpoledne klid a čas na další společně prožité rodinné aktivity.

CO KDYBYSTE VĚDĚL/A, JAK

Pomoci dítěti pochopit princip sčítání a odčítání

V programu pro prvňáčky najdete kromě jiného také má vlastní videa, jak na prvopočáteční sčítání a odčítání. A protože v 1. třídě je nejdůležitější učení formou hry, najdete zde spoustu deskovek z čj i matiky.

Procvičovat s dítětem násobilku, nebo čtení s porozuměním

Ano, v 2. třídě začíná násobilka a já vám přesně ukážu, jak na to. Také už nestačí jen číst, ale rozumět tomu, co čteme. Pokračujeme v zábavném učení a vše se učíme formou hry.

Začít s vyjmenovanými slovy

Stěžejní učivo 3. ročníku vám pomůže zvládnout spousta videí, pracovních listů, deskových i on-line her. Pokud neumíte angličtinu, nevadí. Nabídnu vám spoustu hravých pracovních listů s řešením.

Pomoci dítěti s přechodem na tzv. 2. období 1. stupně,

kdy už je učivo podstatně složitější a je ho více. Videa v matematice, kde příklady přímo počítám, e-book Jak na vzory podstatných jmen a mnoho dalšího .

Zopakovat celé učivo 1. stupně a připravit dítě na 6. třídu.

Obávané dělení dvojciferným dělitelem dítě zvládne levou zadní. Na vše si pustíte mé video. Uceleně probrané učivo češtiny. Spousta on-line her pro zábavné páťákovo opakování.

Být matkou na plný úvazek je jednou z nejlépe placených prací. Protože odměnou je čistá láska.

Kdo vás programem bude provázet?

Jmenuji se Lenka Ševčíková, 23 let učím na základní škole děti na 1. stupni. Jsem také nadšenou objevovatelkou nových metod a způsobů výuky. Stále se totiž snažím, aby děti práce ve škole bavila.  Pravidelně se zúčastňuji seminářů a školení, diskutuji s ostatními českými  učiteli o nových zajímavých možnostech, které potom ráda zařazuji do výuky ve své třídě.

Proto vám teď mohu nabídnout to nejlepší, co jsem vytvořila - on-line program Nauč se to s E-učitelkou jako shrnutí všeho, co znám a sama používám.

CO O PROGRAMU ŘÍKAJÍ OSTATNÍ?

„...je naprosto úžasný. Syn bude zajištěný celý první stupeň, díky Vám.“

Dobrý den,

jen jsem Vám chtěla napsat, že jsem neodolala a objednala kurz pro 3.třídu, i když mám doma teprve druháčka:-) Moc se mi líbí angličtina, kterou jste do tohoto kurzu zařadila. Máme již od Vás kurz 4. a 5.třída pro dceru a je naprosto úžasný. Syn bude zajištěn celý první stupeň, díky Vám. Hrozně se na kurz těšíme a myslím, že něco málo již využijeme i teď.

Máme od Vás i diář na letošní školní rok, který je také krásný. 

Moc moc děkuji za vše, jsem moc ráda, že máme Vaše kurzy a těšíme se na další novinky.

Přeji hezký den a ještě jednou děkuji.

S pozdravem

Kateřina Hladíková

„Dcera je nadšená, motivovalo ji to a já vidím, že se zlepšuje.“

„Je to pro nás velká pomoc a pro mne úleva.“

„Váš kurz je fantastický! Na závěr si vždy dáme souboj v nějaké hře, no vyhraju málokdy.“

JAK TO UVNITŘ VYPADÁ?

Stolní hry a pracovní listy

On-line hry od 3. ročníku

Videopostupy s vysvětlením

V 1. TŘÍDĚ SE TĚŠTE NA:

Český jazyk

Zrakové a sluchové vnímání, slabiky, čtení, psaní

Matematika

Počítání do 10, počítání do 20, geometrie, finanční gramotnost

V obou kategoriích

Videonávody, rady rodičům, jak na to, různé typy materiálu k procvičení  (deskové hry, kartičky, domina, kolíčkovaná, hada a žebříky a spousta dalších forem).

E-booky zdarma

LétoHrátky 1.

V 2. TŘÍDĚ NAJDETE:

Český jazyk

Abeceda, psaní ú-ů, rozdělení hlásek, párové souhlásky, měkké a tvrdé slabiky, slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, podstatná jména, slovesa, druhy vět, interpunkce za větou, slovo a význam, čtení a psaní.

Matematika

Počítání do 20, počítání do 100, příprava na násobilku, násobilka 2, 3, 4, 6, násobilka 6, 7, 8, 9, celá násobilka, začínáme s dělením, slovní úlohy, finanční gramotnost

V obou kategoriích

Videonávody, rady rodičům, jak na to, různé typy materiálu k procvičení  (deskové hry, kartičky, domina, kolíčkovaná, hada a žebříky a spousta dalších forem).

E-booky zdarma

LétoHrátky 2.

3. TŘÍDA PŘINÁŠÍ:

Český jazyk

Tvary slov a slova příbuzná, párové souhlásky, abeceda, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, věta a souvětí.

Matematika

Počítání do 100, příprava na násobilku, násobilka 1 a 2, podstata dělení, násobilka 3, 4 a 5, násobilka 10, násobilka 6, 7, 8 a 9, celá násobilka, dělení se zbytkem, počítání do 1 000, zaokrouhlování, slovní úlohy, sváteční matika.

Angličtina - pracovní listy na téma:

Barvy, čísla, řadové číslovky, vše o mně, mamince, tatínkovi, tělo, rodina, pocity, nálada, zvířata, hračky, školní potřeby, ovoce, zelenina, jídlo, dny, měsíce, počasí, oblečení, zaměstnání, přídavná jména, opozita, předložky, ostatní, svátky, čtení s porozuměním

V obou kategoriích

On-line hry, videopostupy a prezentace, jak na to, spousta materíálů k procvičení

E-booky zdarma

Násobilková jííízda, Matematické naDělení, Násob a děl na safari, LétoHrátky 3.

VE 4. TŘÍDĚ SE VÁM BUDE HODIT:

Český jazyk

Slovo a význam (synonyma, sl. podřazená atd), stavba slova (kořen, slova příbuzná), předložky a předpony, skupiny bje/bě, pě, vje/vě, psaní ú/ů, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, vzory podstatných jmen, psaní vlastních jmen, slovesa, věta a souvětí, podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem, přímá a nepřímá řeč.

Matematika

Čísla do 10 000 (zápis a čtení čísel, rozvinutý zápis v desítkové soustavě, porovnávání čísel, zaokrouhlování na 100 a 1 000, sčítání, odčítání, násobení a dělení...), písemné násobení jednociferným činitelem do 10 000, písemné dělení jednociferným dělitelem, Čísla nad 10 000 (Zápis a čtení čísel, porovnávání, násobky čísla 10, zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání...), římské číslice, písemné násobení dvojciferným činitelem, převody jednotek, zlomky, práce s daty, aritmetický průměr, slovní úlohy.

V obou kategoriích

On-line hry, videopostupy a prezentace, jak na to, spousta materíálů k procvičení

E-booky zdarma

Jak na vzory podstatných jmen, Násobilková jííízda, Matematické naDělení, Logické hádanky, Násob a děl na safari, LétoHrátky 4.

V 5. TŘÍDĚ SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

Český jazyk

Slovo a význam (synonyma, sl. podřazená atd), stavba slova (kořen, slova příbuzná), předložky a předpony (předložky s/z, předpony s/z/vz), přípony ný, ní, ský, skupiny bje/bě, pě, vje/vě, psaní ú/ů, slovní druhy, podstatná jména, vzory podstatných jmen, přídavná jména (vzory přídavných jmen, stupňování přídavných jmen), zájmena
(druhy zájmen, skloňování zájmen), číslovky (druhy číslovek, skloňování číslovek), věta a souvětí, podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem, přímá a nepřímá řeč.

Matematika

Čísla nad 1 000 000, písemné dělení dvojciferným dělitelem (krátký a dlouhý způsob), zlomky, desetinná čísla, převody jednotek, aritmetický průměr

V obou kategoriích

On-line hry, videopostupy a prezentace, jak na to, spousta materíálů k procvičení

E-booky zdarma

Jak na vzory podstatných jmen, Násobilková jííízda, Matematické naDělení, Logické hádanky, Násob a děl na safari

JAK PROGRAM PROBÍHÁ?

 • po zaplacení programu vám přijde e-mail s přihlašovacími údaji
 • po přihlášení máte okamžitě přístup ke kompletnímu kurzu
 • můžete si tedy kdykoliv vybrat přesně to, co právě potřebujete
 • přístup do kurzu není časově omezen, máte k němu přístup již tzv. navždy*
 • kurz je živý, stále do něj budu přidávat nové materiály
 • během kurzu máte mou podporu, kdykoliv budu k zastižení na e-mailu eucitelka.lenka@gmail.com

* do doby, po kterou bude kurz existovat. 10, 20 let, každopádně déle, než ho budete potřebovat :)

Jako BONUS všechny ebooky v celkové hodnotě 2 038 Kč, které jsem vydala, si v programu můžete stáhnout zdarma v tom ročníku, ke kterému e-book náleží.

PRO KOHO JE PROGRAM VHODNÝ?

 • pro všechny děti 1. stupně, které se nechtějí při učení nudit
 • pro všechny děti 1. stupně, které se nechtějí při učení nudit, ale ve škole se jim to tak trošku stává
 • pro všechny děti 1. stupně, které potřebují učivo pořádně pochopit a zafixovat si ho
 • Dále pro: domškoláky
 • děti, které trápí nějaká vývojová porucha učení
 • děti, které nežijí v Česku, ale jsou vedeny v českých kmenových školách
 • děti, které potřebují z jakéhokoliv důvodu dohnat učivo
 • Zn. Učím se, protože je to zábava a baví mě to
 • a také pro rodiče, kteří si chtějí zachovat své nervy a neradi ztrácejí čas něčím, co za ně může vyřešit někdo jiný.

CO VSTUPEM DO PROGRAMU ZÍSKÁTE?

 • přístup k desítkám videopostupů, díky kterým už školák nebude mít problém vypočítat jakýkoliv příklad
 • přístup k interaktivním prezentacím z českého jazyka, takže opět ŽÁDNÁ NUDA
 • stovky materiálů - pracovních listů včetně řešení, výukových her na papíru i on-line
 • jistotu, že nové materiály budou stále přibývat
 • budete mít vše na jednom místě, takže kdykoliv sáhnete a vytáhnete potřebné procvičování učiva
 • ušetřený čas - řešení je vždy přiložené u materiálu
 • SPOKOJENÉ A VESELÉ DÍTĚ, PROTOŽE BUDE ROZUMĚT VŠEMU, CO NA NĚJ VE ŠKOLE „UŠIJÍ“

KOLIK PROGRAM STOJÍ?

Cena každého ročníku programu Hraj si a uč se s E-učitelkou je

1 900 Kč.

Pokud bude Vaše dítě kurz používat 1 rok (12 měsíců), částka vychází na 158 Kč/měsíc. Mám pocit, že se to opravdu vyplatí. A to ani nemluvím o tom, že kurz je možno používat klidně i na 2. stupni. Děti často zapomínají i úplné základy. Ale to určitě víte sami.

Ale pozor! Všimněte si, že při koupi dvou a více ročníků zároveň je cena nižší než pouhý součet cen.

Při koupi dvou ročníků je cena nižší o 200 Kč,  při koupi tří ročníků je cena nižší o 300 Kč, při koupi všech 5 ročníků dokonce o 500 Kč! Tak nekupujte každý ročník zvlášť :))

 

PROGRAM BUDE OTEVŘEN OPĚT V ZÁŘÍ 2024

Pokud potřebujete jakoukoli pomoc nebo poradit s objednávkou, napište mi na e-mail: eucitelka.lenka@gmail.com. Také můžete zavolat na 604 289 846. Ráda vám s rozhodováním pomůžu.