Víte, jaké bude letošní vysvědčení?

Jaké by to bylo, kdybyste 30. června vzali do rukou vysvědčení svého dítěte a místo obvyklých známek byste četli:

 • Adélka se chce učit, ráda objevuje, ví, že zdroje poznání jsou všude kolem nás.
 • Honzík je otevřen novým poznatkům, názorům a zkušenostem.
 • Jana je empatická a citlivá. Ráda podá pomocnou ruku všem kamarádům.
 • Matěj je schopen rozhodovat a za rozhodnutí přijmout zodpovědnost.
 • Pavlínka má zájem o dění kolem sebe, je schopná spolupracovat.
 • Lukáš na svém úkolu pracuje nejlépe, jak dokáže, a nevzdává se.

Chtěli byste taková vysvědčení?

Já ano a moc. A věřím, že se hodnocení postupně změní a že děti budou ve školách připravovány na život prostřednictvím zajímavých a nenásilných forem výuky.

Takže z oblaků zpátky na tvrdou zem, ze snů do reality.

Ze známých důvodů minulých měsíců bude přece jenom letošní vysvědčení trochu jiné.

Spousta z vás, rodičů, má ale starosti.

 • Jaké to vysvědčení letos bude?
 • Jak učitelé ohodnotí to mé zlatíčko?
 • Budou spravedliví?
 • Proboha, my jsme to učení v karanténě moc nezvládali, odrazí se to nějak na vysvědčení?
 • A bude letos vůbec vysvědčení?

Pro ty z vás, kterých se tento problém právě týká, jsem do lidské řeči přeložila vyhlášku MŠMT č. 211/2020 Sb o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Ještě chci ale upozornit, že jsem se v článku zaměřila jen na žáky základních škol. Středními školami ani konzervatořemi se zde nezabývám.

Takže jak to vlastně bude?

Základem pro hodnocení na vysvědčení budou výsledky dětí z doby od 1. 2. do 10. 3., tedy z období, kdy ještě normálně probíhala výuka v 2. pololetí. 

Toto období bylo ale celkem krátké – trvalo jen pět týdnů. Pokud učiteli známky z tohoto období nestačí, má například jen jednu známku, může ještě ve svém hodnocení zohlednit toto:

1)

Učitel může použít podklady, které získal od žáka v distančním vzdělávání. Použije je ale jen tehdy, mělo-li dítě možnost se dálkové výuky zúčastnit. Některé děti totiž nemohly výuku na dálku z nejrůznějších důvodů absolvovat-pocházejí třeba ze sociálně slabých rodin, rodiče se o výsledky svého dítěte nezajímají, nejsou s to mu pomáhat či jen nemají možnost online komunikace.

Co se tedy může brát v potaz?

 • jestli se dítě snažilo pravidelně pracovat
 • jestli odevzdávalo úkoly
 • jestli odevzdávalo různé další výstupy domluvené s učitelem
 • jestli četlo během karantény
Takto může vypadat domácí práce v karanténě. Žák měl přístup na internet.

2)

Učitel také může a nemusí zohlednit podklady pro hodnocení, které získal v období od 25. 5. 2020. To je doba, kdy žák nemá povinnost chodit do školy, pokud tam je, je tam dobrovolně.

Také tyto podklady učitel využije pouze tehdy, pokud k hodnocení na vysvědčení nestačí výsledky z období do 10. 3. 2020.

3)

Pokud by učitel nemohl rozhodnout o hodnocení ani s přihlédnutím k předcházejícím možnostem, může přihlédnout ke známce na vysvědčení za 1. pololetí.

A teď pozor!

 • Hodnocení by nemělo být horší než v 1. pololetí. (Tzn. stejné nebo lepší.)
 • Nedostatečnou známkou může být žák hodnocen jen ve zcela výjimečných případech. POKUD tomuto stupni odpovídá hodnocení do 10. 3. a POKUD tomu odpovídají i podpůrná hodnocení.

V tomto pololetí existují takové základní principy, kterými by se měl každý učitel řídit. Myslím si ale, že „sedí“ na jakékoliv hodnocení a vůbec na jakoukoliv situaci.

 • Spravedlivé hodnocení každého žáka a respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
 • V průběhu výuky se soustředit na zpětnou vazbu
 • Klasifikace na vysvědčení by neměla být horší než v předchozím pololetí, a to především na základních školách.
 • Problematické situace by se měly řešit vždy ve prospěch žáků.

Samozřejmě, pokud byste nebyli spokojeni s hodnocením vašeho dítka, i letos máte možnost nechat výsledek přezkoumat.

Myslím si, že letošního vysvědčení se není třeba bát, učitelé jsou rozumní lidé, a pokud jste se školou alespoň trochu komunikovali, můžete odjet na prázdniny s úsměvem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka ebooků Jak na vzory podstatných jmen, Násobilková jííízda, Logické hádanky a dalších. Jsem učitelka na 1. stupni ZŠ už 20 let a práci s dětmi miluji. Mé děti škola baví a každý den se do ní těší. Ptáte se proč? Jedním z důvodů určitě je, že proces poznání není pro mé žáčky pouze dril a hrozba písemek - učíme se s respektem k jedinečnosti každého, diskutujeme, nešprtáme se, ale vyvozujeme, používáme spoustu zábavných materiálů, které jsem sama pro děti vymyslela a vyrobila. V mé třídě je v hodinách hluk, ale tvůrčí hluk. Myslím, že tak to má být :) Celý můj příběh se dočtete zde »
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.