Rádi byste svým dětem zvýšili sebevědomí, nechali je zažít radost z úspěchu a s úsměvem sledovali jejich pokrok ve škole?

 

Nauč se to s E-učitelkou

Nauč se to s E-učitelkou je vzdělávací on-line program pro čtvrťáky a páťáky, který nejenže rozšiřuje obzory dětí, ale dělá to i zábavnou a poutavou formou.

Najdete v něm veškeré učivo českého jazyka a matematiky 4. a 5. ročníku.


Videopostupy

k pochopení postupů při počítání příkladů.

Interaktivní prezentace,

které zábavně pracují s učivem v češtině

Pracovní listy

ne jen tak ledajaké. Nudit se s nimi nebudete!

Řešení

všech úkolů v pracovních listech, takže máte jistotu, že dítě postupuje správně.

On-line hry

ke každému učivu, ať je ještě větší motivace.

Co v on-line programu najdete?

 • najdete v něm veškeré učivo ČJ a M pro 4. a 5. ročník
 • toto učivo se v běžné škole prolíná mezi ročníky, nemohla jsem ho tedy v kurzu oddělit zvlášť
 • videopostupy počítání příkladů v M a názorné interaktivní prezentace v ČJ pro snadné pochopení
 • ke každému učivu získáte pracovní listy a hry včetně řešení, takže dítě může vše procvičit a vy máte zároveň jistotu, že pracuje správně
 • dítě si samo vyrobí spoustu učebních pomůcek, které učení ještě zefektivní a dítě pobaví
 • ke každému učivu jsem přidala několik on-line her
 • jako BONUS všechny ebooky v celkové hodnotě 1 288 Kč, které jsem vydala, si v programu můžete stáhnout zdarma

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak program probíhá?

 • po zaplacení programu vám přijde e-mail s přihlašovacími údaji
 • po přihlášení máte okamžitě přístup ke kompletnímu kurzu
 • můžete si tedy kdykoliv vybrat přesně to, co právě potřebujete
 • přístup do kurzu není časově omezen, máte k němu přístup již tzv. navždy*
 • kurz je živý, stále do něj budu přidávat nové materiály
 • během kurzu máte mou podporu, kdykoliv budu k zastižení na e-mailu eucitelka.lenka@gmail.com

* do doby, po kterou bude kurz existovat. 10, 20 let, každopádně déle, než ho budete potřebovat :)

Jako bonus navíc získáte ZDARMA přístup ke všem e-bookům

v celkové hodnotě 1 288 Kč.

Jak na vzory podstatných jmen v 8 krocích

Násobilková jííízda

Násob a děl na safari

Matematické naDělení

Logické hádanky

Létohrátky 4

Pro koho je program vhodný?

 • pro všechny děti 4. a 5. tříd, které se nechtějí při učení nudit
 • pro všechny děti 4. a 5. tříd, které se nechtějí při učení nudit, ale ve škole se jim to tak trošku stává
 • pro všechny děti 4. a 5. tříd, které potřebují učivo pořádně pochopit a zafixovat si ho
 • pro všechny děti 4. a 5. tříd, pro které distanční výuka nebyla to pravé a potřebují dohnat skluz
 • Dále pro: domškoláky
 • děti, které trápí nějaká vývojová porucha učení
 • děti, které nežijí v Česku, ale jsou vedeny v českých kmenových školách
 • děti, které potřebují z jakéhokoliv důvodu dohnat učivo
 • Zn. Učím se, protože je to zábava a baví mě to

Jaké okruhy ČJ v programu najdete?

 • Slovo a význam
  Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Synonyma, antonyma (opozita). Slova jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená. Slova spisovná a nespisovná.
 • Stavba slova
  Slova příbuzná
 • Předložky a předpony
  Předložky s/z. Předpony s/z/vz
 • Přípony ný, ní, ský
 • Psaní vlastních jmen
  Psaní slov cizího původu
 • Psaní ú/ů
 • Skupiny bje/bě, pě, vje/vě
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména
  Mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád)
 • Vzory podstatných jmen
 • Slovesa
  Mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas)
 • Přídavná jména
  Vzory přídavných jmen. Stupňování přídavných jmen
 • Zájmena
  Druhy zájmen. Skloňování zájmen
 • Číslovky
  Druhy číslovek. Skloňování číslovek
 • Věta a souvětí
  Stavba věty jednoduché. Stavba souvětí
 • Podmět a přísudek
  Podmět několikanásobný a nevyjádřený. Přísudek slovesný a jmenný se sponou
 • Shoda přísudku s podmětem
  Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • Přímá a nepřímá řeč

A co takhle matematika?

 • Čísla do 10 000
  Zápis a čtení čísel. Rozvinutý zápis v desítkové soustavě. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování na 100 a 1 000. Sčítání, odčítání, násobení a dělení...
 • Písemné násobení jednociferným činitelem do 10 000
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem
  Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem
 • Čísla nad 10 000
  Zápis a čtení čísel. Porovnávání. Násobky čísla 10. Zaokrouhlování. Pamětné sčítání a odčítání. Písemné sčítání a odčítání...
 • Římské číslice
  Text odrážky
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Převody jednotek
  Jednotky délky, hmotnosti, objemu a času
 • Zlomky - 4. třída
 • Práce s daty - 4. třída
 • Aritmetický průměr
 • Čísla nad 1 000 000
  Zápis a čtení čísel. Rozvinutý zápis v desítkové soustavě. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování. Pamětné sčítání a odčítání čísel nad 1 000 000...
 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
  Krátký a dlouhý způsob
 • Zlomky - 5. třída
  Zápis a čtení zlomků. Znázornění zlomků. Základy porovnávání zlomků. Celek a část celku. Výpočet části celku. Sčítání a odčítání zlomků...
 • Desetinná čísla
  Desetinné zlomky. Zápis a čtení desetinných čísel. Porovnávání. Číselná osa. Zaokrouhlování. Pamětné a písemné sčítání a odčítání...
 • Převody jednotek obsahu
 • Slovní úlohy

Jak to uvnitř vypadá?

Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení.

Co vstupem do programu získáte?

 • přístup k desítkám videopostupů, díky kterým už školák nebude mít problém vypočítat jakýkoliv příklad
 • přístup k interaktivním prezentacím z českého jazyka, takže opět ŽÁDNÁ NUDA
 • stovky materiálů - pracovních listů včetně řešení, výukových her na papíru i on-line
 • jistotu, že nové materiály budou stále přibývat
 • budete mít vše na jednom místě, takže kdykoliv sáhnete a vytáhnete potřebné procvičování učiva
 • ušetřený čas - řešení je vždy přiložené u materiálu
 • SPOKOJENÉ A VESELÉ DÍTĚ, PROTOŽE BUDE ROZUMĚT VŠEMU, CO NA NĚJ VE ŠKOLE „UŠIJÍ“

Kdo vás kurzem bude provázet?

Jmenuji se Lenka Ševčíková, 21 let učím na základní škole převážně čtvrťáčky a páťáky. Jsem také nadšenou objevovatelkou nových metod a způsobů výuky. Stále se totiž snažím, aby děti práce ve škole bavila.  Pravidelně se zúčastňuji seminářů a školení, diskutuji s ostatními českými  učiteli o nových zajímavých možnostech, které potom ráda zařazuji do výuky ve své třídě.

Proto vám teď mohu nabídnout to nejlepší, co jsem vytvořila - on-line kurz Nauč se to s E-učitelkou jako shrnutí všeho, co znám a sama používám.

Kolik kurz stojí?

Cena kurzu Nauč se to s E-učitelkou je

3 900 Kč.

Pokud bude Vaše dítě kurz používat 2 roky (24 měsíců), částka vychází na 162,50/měsíc. Mám pocit, že se to opravdu vyplatí. A to ani nemluvím o tom, že kurz je možno používat klidně i na 2. stupni. Děti často zapomínají i úplné základy. Ale to určitě víte sami.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Pokud potřebujete jakoukoli pomoc nebo poradit s objednávkou, napište mi na e-mail: eucitelka.lenka@gmail.com. Také můžete zavolat na 604 289 846. Ráda vám s rozhodováním pomůžu.